دوره های گیتار و پیانو

دوره‌هاى آموزش ساز شامل دو بخش مبانى اجرایى و مبانى موسیقى می‌باشد و هنرجویان در کنار تکنیک نوازنگى و اجرا با مباحث تئورى موسیقى نیز به تدریج آشنا می‌شوند.

هنرجویان در هر دوره سه ماهه با آزمون عملى و کتبى مورد ارزیابى قرار میگیرند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.